30.4.2018 / Gösterim Sayısı : 209

KALİTELİ KABA YEM ÜRETİMİ HASAT VE TANITIM ETKİNLİĞİ BAKANIMIZ DR.AHMET EŞREF FAKIBABA’NIN KATILIMIYLA YAPILDI.

#kaba yem

İlimiz merkez Eyyubi'ye ilçesi Akçamesçit mahallesinde Kaliteli kaba yem üretimi hasat ve tanıtım etkinliğine katılan Bakanımız Dr.Ahmet Eşref FAKIBABA "Dünyada artan nüfus iklim değişikliği ve daralan tabii kaynaklar tarımın önemini giderek arttırmaktadır. Bu nedenle her ülke tarıma ve doğal kaynaklara ayrı bir önem vermekte korumakta ve güçlendirmeye çalışmaktadır. Ülkemizde de tarım özel bir öneme sahiptir. Tarım İstihdamın önemli bir kısmını sağlamasının yanında ülke ekonomisinde de temel sektörlerden birisidir.  Bu nedenle tarımsal üretimde verim ve kalitenin artışı yanında karlılığın arttırılması büyük önem taşımaktadır. Tarım sektöründe de karlı bir üretim ancak üretim maliyetlerinin azaltılması ile mümkündür. Kıymetli konuklar özellikle hayvancılık sektöründe yem maliyeti önemli bir paya sahiptir. Bu projede görev alan başta genel müdürüm olmak üzere herkese teşekkür ederim. Yem girdi maliyetleri içerisinde kaba yem önemli bir yer tutmaktadır. Kaliteli kaba yemin en ucuz elde edildiği yer önemli doğal ve tabii kaynaklarımız olan çayır ve meralardır. Hayvancılığımızın yıllık kaba yem ihtiyacı 70 milyon tondur. Bu ihtiyacımızın yaklaşık 14 milyon tonu çayır mera alanlarımızdan, 13,5 milyon tonu yem bitkilerimizden, 23 milyon tonu silaj üretiminden, 5 milyon tonu bahçe içi otlaklardan, 10 milyon tonu sap ve saman anızından elde edilmektedir. Eğer sap saman ve anız gibi besleyici değeri düşük yemleri dâhil etmezsek 15 milyon ton kaliteli kaba yem açığının olduğu görülmektedir. Kıymetli kardeşlerim söz konusu açığın kapatılması için çayır ve mera alanlarının ıslah edilerek otlama kalitesinin arttırılması, yem bitkilerinin ekilişlerinin toplam ekilebilir alan içerisindeki payının %15'lere çıkarılması, yeşil yem zincirinin kurulması, silaj yapımının yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu proje bu eksikliklerin eseridir. Bu proje ile bizim çiftçilerimizin kazancı ikiye katlanacaktır. Bu proje önemli bir projedir. Bu projede 2 milyon alanda yem bitkisini destekleyerek ekildiği takdirde, gerçi bu devam edecektir. Sadece Şanlıurfa kaba yem ihtiyacının %40 nı karşılayacaktır. Düşünün Trakya'yı, Ege'yi, İç Anadolu'yu, Akdeniz'i, Karadeniz'i ve bu basit bir proje gibi geliyor ama bu projeyi düşünen bütün arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bu proje hem çiftçimizin gelirini arttırıyor, hem ithalatımızı azaltıyor, hem de hayvancılığımızı geliştirecek en önemli projelerin başında yer alıyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Yapılan mera ıslah çalışmaları ve yem bitkileri desteklemeleri sonucunda kaba yem üretiminde ciddi ilerlemeler oldu. Şanlıurfa tarımın önemli merkezlerinden biridir. Bu projelerle amacımız bir kıvılcım başlatmaktır. Çayır mera ve yem bitkisi ile ilgili işlemlerin daha kolay ve etkin yapılabilmesi amacıyla İl Müdürlüklerimizde Çayır Mera ve Yem Şubesini kurduk.  Geleneksel olarak göçer ve yayla hayvancılığını yapan üreticilere yeni bir düzenlemeyle, mera yaylak-kışlaklar 1 yıl yerine 5 yıl kiralanacaktır. Mera yaylak ve kışlakların ıslah edilmesi amacıyla bakanlığımızca mera ıslah ve amenajman projeleri uygulanmaktadır.

Şanlıurfa'da pamuk ekim alanlarında arazilerinin boş kaldığı 5-6 aylık periyotta yem bitkisi üretimi yaparak kaliteli kaba yem temini, ilave katma değer üretmek ve üretici gelirini arttırmak hedefimizdir. Proje kapsamında 2018 yılı için 11 ilçemizde 172 üreticimize ücretsiz yem bitkisi tohumu dağıtımı yapılmıştır. Toplam 2,1 milyon dekar alanda uygulanacak projede bu yıl 25.000 dekar alanda 54.000 ton yaş silajlık ot üretimi hedeflenmektedir. Dördüncü yılın sonunda ise pamuk hasadından sonraki ara dönemde toplam 4,5 milyon ton yem bitkisi üretimi hedeflenmektedir. Sadece yem bitkisi ekmekle hayvancılığı kurtarmıyoruz. Bu yem bitkisi ile toprağı da kurtarıyoruz. Ayrıca Adana, Aydın, Denizli, İzmir, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay ve Mardin illerinde uygulanması halinde 10 milyon ton daha yem bitkisi üretimi gerçekleşecektir. Böylece hayvancılığın gereksinimi olan kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılayacağız inşallah. Üreticilerimizden yaşadıkları alanlardan azami fayda sağlamak ve hak ettikleri refah seviyesine kavuşturmak en büyük amacımızdır. Benim ülkemde yaşayan bütün insanlar en güzel şeyi hak ediyorlar Biz çalışacağız Gece gündüz demeden O insanları mutlu etmek bizim birinci görevimizdir.

Bu projenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." Dedi.


''