Formlar

DIŞ KAYNAKLI FORMLAR

Form_1 GTHB İç Tetkik Rapor Formu

Form_2 GTHB İç Tetkik Soru Listesi

Form_3 İç Tetkik Uygunsuzluk Formu

Form_4 Yıllık İç Tetkik Planı

Form_5 GTHB Düzenleyici Faaliyet Talep Formu

Form_6 Dış Kaynaklı Döküman Listesi

Form_7 Güncel Doküman Formu

Form_8 KYS DOKÜMAN SAKLAMA SÜRELERİ FORMU

Form_9 Revizyon İstek Formu

Form_10 Uygun Olmayan Hizmet Formu

Form_11 UYGUN OLMAYAN HİZMET TAKİP FORMU

Form_12 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTI RAPOR FORMU

Form_13 Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirme Formu

Form_14 (Yıllık - Mazeret İzin Formu)

Form_15 (Hastalık (Sıhhi) İzin Formu)

Form_16 (kısa süreli izin ve görev formu)

Form_17 (Yurt Dışı İzin Formu)

Form_18 (Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi)

Form_19 (Devlet Memuru Yemin Formu)

Form_20 (İşçi İzin İstek Formu)

Form_21 (Daimi İşçi Değerlendirme Formu)

Form_22 (Bilgi Notu Formu)

Form_23 (Görüş Bildirme Formu)

Form_24_On_Mali_Kontrol_Raporu

Form_25 Vekalet Formu

Form_26 Yetki Devri Formu

Form_27 Görev Devri Formu

Form_28 Hata Bildirim Formu

Form_29 Şikayet Formu

Form_30 Tutanak Formu

Form_31 Çalışan Öneri Formu

Form_32 Ön Mali Kontrol İnceleme Formu

Form_33 Ön Mali Kontrol Kayıt Formu

Form_34 içkontrol İzleme (soru) formu

Form_35 (Temel Süreç Tanım Formu)

Form_36 İş Tanımı ve Gerekleri Belgeleri

Form_37 (Ortak Görev ve Sorumluluklar)

Form_38 iş süreçleri evrak takip formu

Form_39 (SGB_on_mali_kontrol_formu)

Form_40 Süreç İzleme Formu

Form_41 DÜZELTİCİ FAALİYET İZLEME LİSTESİ

Form_42 Hizmet Alanlar Görüş Öneri ve Anket Formu

Form_43 Hizmet Alanlar Görüş Öneri Takip Formu

Form_44 Hizmet Alanlar Şikayetleri Formu

Form_45 Personel Görüş, Öneri Ve Anket Formu

Form_46 EĞİTİM KAYIT - KATILIM FORMU

Form_47 EĞİTİM DEĞERLENDİRME FORMU

Form_48 ORYANTASYON EĞİTİMTUTANAĞI

Form_49 EĞİTİM HİZMETİ DEĞERLENDİRME FORMU

Form_50 (Soru Önergesi Bilgi Formu)

Form_51 (Yazılı ve Sözlü Soru Öner. Kayıt F.)

Form_52 Yılları Yatırım Bütçesi Teklif Formu)

Form_53 Yılı Prog. Süreç Det.Formu)

Form_54 Yılı Prog. Tedbir Tek. F.u

Form_55 (Koordinasyon İletişim Formu)

Form_56 (Stratejik Plan Hedef Toplama Formu)

Form_57 (SP Hedef-Birim İlişkisi.)

Form_58 (Personelin Eğitim Düzeyi Formu)

Form_59 (Genel Personel Dağılımı Formu)

Form_60 (Mevcut Durum Formu)

Form_61 (Taşınmaz Dağılımı Formu)

Form_62 (Taşınır Dağılımı Formu)


İÇ KAYNAKLI FORMLAR

''