İdari ve Mali İşler Sube Müdürlüğü

  • Şube Müdürü
  • Görevler
  • Personel
  • İletişim

 

 

Şube Müdür V.

Fuat TAYLAN

 

​​KİMLİK BİLGİLERİ ​
DOĞUM TARİHİ
DOĞUM YERİ
MEDENİ HALİEli
EĞİTİM DURUMU​ ​
​​LİSANS  : 
​LİSE: 
​İLK – ORTA: 
​​İŞ DENEYİMİ

​​Görevler

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde kiralama, satın alma ve benzeri işleri yapmak, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, bakım, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak/yaptırmak, 

b) İl müdürlüğüne ait mevcut binalarının bakım, onarımları ile ihtiyaç duyulan bina ve arazilerin kiralama, satın alma, kamulaştırma gibi işlemlerini yürütmek, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23/9/1984 tarihli ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tahsis komisyonu oluşturmak, puanlama tahsis ve benzeri işlemleri yürütmek, 

c) İl müdürlüğüne ait taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek. Demirbaş ve tüketim malzemelerinin devir, teslim ve benzeri işlemlerini yapmak, 

ç) İl müdürlüğünün genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 

d) İl müdürlüğü personelinin daha etkin ve verimli hizmet yapabilmesi için hizmetiçi eğitim programları düzenlemek ve il müdürlüğüne ve Bakanlığımız kuruluşlarına aday olarak açıktan ataması yapılan personelin kuruluşlarla koordinasyonu sağlayarak aday memurların eğitimini yapmak, sonuçlarını Personel Genel Müdürlüğüne bildirmek, 

e) İl müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu araç, makine, alet ve benzeri araçlar ile bunların yedek parçalarının alımı, dağıtımı, transferini yapmak ve ikmal sistemini oluşturmak, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu ve Taşıt Yönetmeliği çerçevesinde taşıtlar ile ilgili tüm hizmetleri yürütmek, 

f) İl müdürlüğünde iç kontrol sisteminin kurulması ve işletilmesi ile ilgili çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak, 

g) İl müdürlüğü personelinin atama, yer değiştirme, terfi, özlük ve mali hakları ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak, 14 

ğ) İl müdürlüğü Bilişim Teknolojileri Birimi’ni kurmak ve Bakanlığın bilişim teknolojileri politikaları, ilke ve hedefleri doğrultusunda bilişim varlıklarının çalışmasını temin etmek, 

h) İldeki yayın malzemeleri ile ilgili hizmetleri yürütmek, 

i) İl Müdürlüğü için elektronik ortamda yürütülmesine ihtiyaç duyulan; her türlü yazılım ve hizmetin devamlılığını, güvenliğini ve kontrolünü sağlamak, 

k) İl Müdürlüğünün internet siteleri ve intranet yapıları ile içerik yönetim sistemlerinin kullanımına yönelik çalışmalar yapmak, 

n) İl Müdürlüğünün bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, onarımı, işletilmesi, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, 

o) İlgili kanunların belirlediği log kayıtlarının öngörülen sürece kaydedilmesini sağlamak, 

ö) İl Müdürlüğü bünyesinde işlenen ve saklanan verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak, 

ı) Diğer mevzuat ve İl müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.


            PERSONEL LİSTESİ

ADI VE SOYADIÜNVANI 
Halil ŞITILİl Müdür Yardımcısı
Faik ÇELİKİl Müdür Yardımcısı
Ahmet KIRATOĞLUİl Müdür Yardımcısı
Fuat TAYLAN
İ.M.İ. Şube Müdürü
Mustafa BAŞARMühendis (Ziraat)
Berrak KAYAAvukat
Mehmet Selçuk SAYGANAvukat
Ahmet ÇALGAMAvukat
Baran Aydın MAVİGÖKZiraat Teknikeri
Nihat ARSLANMuhesebeci               
Mahmut ÇOBANİşçi                      
Mehmet Nihat DÜLGERAraştırmacı
Ali AVCIAraştırmacı
Mehmet TOLUNMemur  
Şirin ATASEVERZiraat Teknikeri 
Ali SARARV.H.K.İ.   
Mehmet ÇAKMAKİşçi 
Mehmet BAĞDİKENİşçi 
Cemile KUTLU (TOK)İşçi 
Orhan TANALİşçi 
Burhan GARİPZiraat Teknikeri   
Mehmet FİDANBilgisayar İşletmeni  
Sedat ÇELİKBilgisayar İşletmeni 
Abdulkadir BEŞKATTeknisyen    
M. Emin DERMANİşçi 
A. İhsan KARAİşçi 
A. Hamit AKKANATİşçi 
A. Vahap ÇETİNİşçi 
Ali GÜMÜŞİşçi 
Yaşar DEMİRİşçi 
Halil ULUDAĞİşçi 
Mahmut KARADAŞİşçi
Mehmet DÜBÜLLÜTekniker   


Sinan YANTURTekniker   
İsmail BAĞIŞİşçi 
Aydın CAMİşçi 
Fırat AKAGÜNDÜZİşçi 
Mehmet ŞAHİNSağlık Teknikeri 
Reşit ALTUNTekniker   
Ali TUMBULTeknisyen    
Muhammed Said ORANZiraat Teknikeri
Salih FIRATHANV.H.K.İ.  
Şeyhmus YAVUZMemur  
İsmail AKMAN4/C Sözleşmeli Per.
Sinan SEYİDOĞLUİşçi 
Habib TOKUMACIZiraat Teknikeri
Ramazan AKELİşçi 
Hüseyin GÜZELİşçi 
Bilal BEBEİşçi
Ahmet BARANİşçi 
Bahri GÜMÜŞİşçi
Ömer BALİİşçi 
Mehmet Cevher AKILLIİşçi 
Mahmut DOĞANİşçi 
Murat AYİşçi 
Mehmet BASMACIİşçi
Faiz ŞAHİNİşçi 
Ziya YÜCELİşçi
Mustafa KOLBÜKENMemur  
Kadir YAYLAİşçi 
Fethi ÇAKANİşçi 
Cuma BAYINİşçi
Ömer HANAYİşçi 
Celal GÜVENTekniker    
Yalçın SÖYLEMEZTekniker    
Mehmet TELEKTeknisyen    
Ahmet CENGİZMemur  
Osman DEMİRŞoför 
Fuat DEMİRİşçi 
Aziz TANKÇIİşçi 
Bakır ATÇIİşçi 
Celal SAĞIRİşçi 
Mehmet SALGUTİşçi 
Mehmet BİLALİşçi 
Mehmet TÜKERİşçi 
Ömer TOPRAKİşçi 
Mustafa KORKMAZİşçi 
Musa HOROZİşçi 
Abdurrahman ATÇIİşçi 
Hasan AŞIKİşçi 
Mehmet BELLERİşçi 
Übeyt NARİNİşçi 
İbrahim ÖZDEMİRİşçi 
Tevfik Nejdet SABUNCUİşçi 
Hadi PELTEKİşçi 
Kadir KAYAİşçi 
Fethi ASLANİşçi 
Bülent YÜCELKoruma ve Güvenlik Görevlis
Zafer USTALARKoruma ve Güvenlik Görevlis
Suat ÖNCELTeknisyen   
İ. Baki BAYINDIRTekniker  
Celal TULPARTekniker  
Bahattin ÖGEİşçi
Hasan SÜZENİşçi 
Fethi DEMİRİşçi 
Yasin GÜZELİşçi 
Remzi ÇAKMAKİşçi 
Ömer ŞİMŞEKİşçi 
Ali TURANİşçi 
Cuma CANBEYLİİşçi 
İsmail PINARİşçi 
Mustafa GAYBERİİşçi 
Sabri YILDIRIMİşçi 
Mahmut ÇİÇEKİşçi 
Şerif YETİMİşçi 
Halime MİZANHiz.
Bakır GÜZELİşçi 
Kemal BAŞKURTİşçi 
Mustafa AKILLIİşçi 
Hüseyin BAŞAKİşçi 
Rıdvan HASEİşçi 
Mehmet GÜNEŞİşçi 
Aziz DEMİRİşçi 
Mehmet DEMİR İşçi 
İbrahim SELMANİşçi 
İsmail ÇİFTÇİİşçi 
Mehmet Nur ÇİFTÇİİşçi
Reşit PİŞKİNİşçi
Hadi AYİşçi
Mustafa YILMAZİşçi 
Muhammed Salih ÖZMENİşçi 
Fuat DEMİRİşçi
Fuat KOPARALTekniker
Cevher KAYATeknisyen    
Cuma YAŞARTekniker   
Mehmet ÖLÇERTekniker
Mehmet TÜTÜNCÜTeknisyen  
Ahmet AKTAŞİşçi 
İsmail ASLANİşçi 
Cuma YILDIZİşçi 
Nihat SÖZENİşçi 
İbrahim DİKMENİşçi 
Mustafa TÜREMEİşçi 
Abdullah CANGİRİşçi 
Ömer ÖZMENİşçi 
Abdullah ÇALIŞKANİşçi 
Ömer DALGIÇİşçi 
İdan ÇAPANİşçi 
Mehmet KARATAŞİşçi 
Mehmet YETİMİşçi 
Mustafa DURMUŞİşçi 
M. Şah AYDINİşçi 
Kasım YETİMİşçi 
Nazif ARSLANİşçi 
Ahmet Hakkı ÇOBANİşçi 
Mahmut BUDAKİşçi 
Mahmut BİLGİİşçi 
Mehmet URALİşçi 
Fethi ATAŞİşçi
İsmail ÜNALİşçi
Arif AYDINİşçi
Remzi CANBEKİşçi 
Mehmet KARATAŞİşçi 
M.Hakkı BADILLIİşçi 
Ahmet TURUNÇİşçi 
Mahmut BALYEMEZİşçi 
İbrahim BALYEMEZİşçi 
Nazif KERİMOĞLUİşçi
Ömer AYDIN İşçi
A. Hamit KARAKAYAİşçi
Burhan AKARTekniker 

İletişim

Adres: İmam Bakır Mahallesi Veteriner Caddesi NO:19 /ŞANLIURFA

Telefon: 0 414 313 27 11

Belge Geçer : 0 414 313 10 15

 

''