Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü

  • ​Şube Müdürü
  • Görevler
  • Personel
  • İletişim

 

 

Şube Müdürü 

Mehmet Sait GÜNEŞ

 


​​KİMLİK BİLGİLERİ ​
DOĞUM TARİHİ1968
DOĞUM YERİBirecik
MEDENİ HALİEvli, 2 Çocuk Babası
EĞİTİM DURUMU​ ​​Yüksek Lisans​
​​LİSANS - Y.LİSANS: 1987 - 1992 : ANKARA ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ
​LİSE: 1980 - 1986 : BİRECİK LİSESİ, BİRECİK
​İLK – ORTA: 1975 - 1980 : FEVZİ PAŞA İLKOKULU,BİRECİK
​​İŞ DENEYİMİ
2013 - ........ Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü - Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
2012 - 2013 Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü - Şırnak Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
2005 - 2012 Veteriner Hekim - Hassa Tarım İlçe Müdürlüğü
​2001 - 2005 Veteriner Hekim- Yayladağı Tarım İlçe Müdürlüğü
1998 - 2001 İlçe Müdürü- Halfeti Tarım İlçe Müdürlüğü
1995 - 1998 Veteriner Hekim- Halfeti Tarım İlçe Müdürlüğü​
1992 - 1995 Veteriner Hekim- Bozova Belediyesi​

 

Görevler 

a) İlde çiftçilerin karşılaştığı problemleri araştırma enstitülerine iletmek, çözümlerin çiftçilere iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini koordine etmek, 

b) İl yayım programlarının görev alanları ile ilgili kısmını hazırlamak ve program gerçekleşmelerini izlemekle görevli ildeki diğer şube müdürlükleri ve ilgili diğer paydaşlarla işbirliği yaparak; ilin yayım programını ildeki tarımsal sorunların çözümüne ve belirlenen hedeflere ulaşacak şekilde hazırlamak, ilin yayım programının ve programlarla ilgili gerçekleşmelerin Bakanlığa ulaşmasını sağlamak, 

c) Araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluş ve merkezlerce işbirliği halinde uygulamaya yönelik deneme ve demonstrasyon programlamak ve yürütmek, sonuçlarına göre çiftçilere tavsiyelerde bulunmak. 

ç) İlin tarım ürünlerinin ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmalarını yapmak, tarımla ilgili her türlü istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını ve tarımsal envanterin oluşturulmasını ve yayınlanmasını sağlamak, 

d) İlin, yatırım ve bütçe tekliflerini yapmak, onaylanan program ve projelerin dağıtımının planlanması, izlenmesi ve harcamalarını konsolide ederek ilgili birime göndermek, 

e) Bakanlığının orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını yürütmek ve koordine etmek, 

f) İstatistik ve döküm çalışması yapmak, tarımsal veri tabanındaki bilgileri Bakanlık merkez birimleri ile hızlı ve sağlıklı bir şekilde paylaşmak, İstatistik Veri Ağı (İVA), Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) ve diğer istatistik projeleri kapsamında veri ve bilgilerin zamanında toplanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak, 

g) Ürünler, riskler bölgeler ve işletme ölçekleri itibariyle sağlanacak prim desteğine ilişkin çalışmalar yapmak, 

ğ) 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesindeki tarım sigortaları ile ilgili çalışmaları yürütmek ve tarım sigortası uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim, yayım ve tanıtım çalışmalarını yapmak.13 

h) Afete uğrayan çiftçilerin hasar tespit çalışmalarını yapmak ve 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun ile ilgili çalışmaları yürütmek, 

ı) 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde Bakanlığımızla ile ilgili çalışmaları yürütmek. 

i) Küresel iklim değişiklikleri, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar yapmak ve yaptırmak, 

j) Afete uğrayan çiftçilerle ilgili yapılabilecek diğer mevzuat düzenlemeleri kapsamdaki çalışmaları yürütmek, 

k) İl müdürlüğü faaliyetlerinde birden fazla şubeyi ilgilendiren konular başta olmak üzere şubeler arası koordinasyonu sağlamak, 

l) Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek, uygulamaları yaygınlaştırmak için eğitim, yayım ve tanıtım çalışmaları yapmak, 

m) Köy ve beldelerde istihdam edilen Tar-Gel personelinin yeni çalışma alanlarının planlanması, faaliyetleri, eğitimleri ve yer değişiklikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

n) Kırsal alanda yaşayan kadına yönelik ev ekonomisi konularında eğitim ve yayım çalışmalarını planlamak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek. 

o) Kırsal alanda yaşayan kadınların tarımsal üretime katılımını sağlamak, eğitim ihtiyacına dayalı plan ve programlar hazırlamak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek, fiziksel ve sosyal çevre ile olan ilişkilerini düzenlemek, kadının durumu ve sorunları ile ilgili araştırmalar yapmak, çözüm önerileri ortaya koymak, projeler geliştirmek ve uygulamak. 

ö) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

 

            PERSONEL LİSTESİ

ADI VE SOYADIÜNVANI
Mehmet Sait GÜNEŞŞube Müdürü
İ. Etem KAPICIMühendis (Ziraat) 
Mahmut ÇİFTÇİMühendis (Ziraat)
Yahya GÜNEŞMühendis (Ziraat)
Sibel TURAN (CİNER)Mühendis (Ziraat)
M. Emin PAMUKMühendis (Ziraat)
Ahmet KARAAĞAÇMühendis (Ziraat)
Harun Tolga AKÇARMühendis (Ziraat)
Mehmet Emin DEMİRMühendis (Ziraat)
Kemal DEMİRMühendis (Ziraat)
Ali ÇİFTÇİMühendis (Ziraat)
Ömer Faruk KAYAMühendis (Ziraat)
Yakup ÇELİKMühendis (Ziraat)
Mehmet Remzi ÇİÇEKMühendis (Ziraat)
Ahmet YEŞİLNACARMühendis (Ziraat)
Fatma Zehra AKGÜNLÜMühendis (Ziraat)
Mehmet KARADURMUŞMühendis (Ziraat)
Bülent IŞIKMühendis (Ziraat)
Yasemin GÜLER (DURMAZ)Ziraat Teknikeri
Kader SAĞDIÇOĞLU Ziraat Teknikeri
Abuzer AKINZiraat Teknikeri
Azize KILIÇZiraat Teknikeri
Üstün BADEMKIRANZiraat Teknikeri
Cengiz DAŞİşçi
İsmail ALKANİşçi

 


​İletişim

Adres: İmam Bakır Mahallesi Veteriner Caddesi No: 19 / Şanlıurfa

Telefon: 0 414 313 27 11 / 401

Belge Geçer : 0 414 313 10 15

''