Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü

  • Şube Müdürü
  • Görevler
  • Personel
  • İletişim

 

 

Şube Müdür V.

Nesih TÜRKDİLİ


​​KİMLİK BİLGİLERİ ​
DOĞUM TARİHİ
DOĞUM YERİ
MEDENİ HALİ
EĞİTİM DURUMU​ ​
LİSANS: 
ORTA - ​LİSE :​ 
İLK                :  
İŞ DENEYİMİ​  

Görevler

Projeye dayalı olarak kurulacak işletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun olanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak,

Tarım arazisinde ekili, dikili bitki alanlarının ve bunların ürünlerinin, taşınır ve taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını ve tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel kanunlara göre yardım yapılmasını sağlamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve çalışmalara yardımcı olmak,

14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesindeki uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim, yayım ve tanıtım çalışmalarını yapmak.

Bakanlıkça verilecek yetki çerçevesinde, kooperatifler ve diğer tarımsal örgütlerin ve iştiraklerinin kuruluşlarına izin vermek, izlemek ve denetlemek,

Çiftçilerin kooperatif veya birlik şeklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği teşvik etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin kurulması için teknik ve yetkisi dahilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek,

İl dahilindeki çiftçi birlikleri ve ortaklıkları, döner sermaye işletmeler, vakıflar, tarım ürünlerini işleyen, pazarlayan şirketlerin kurulmasına yol göstermek, yardımcı olmak,

Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin ili ile ilgili kısımlarını uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek,

Kırsal kalkınma desteklerinin gerçekleştirilmesi ve kırsal kalkınma programları ile ilgili Bakanlık uygulamaları yönünde faaliyette bulunmak,

İlde tarımsal mekanizasyon düzeyinin artması için bu konuda Bakanlıkça belirlenmiş esaslar çerçevesinde faaliyette bulunmak,

Tarım ürünlerinin işlenip değerlendirmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve müteşebbisleri yönlendirmek,

Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin il ile ilgili kısımlarını uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek,

Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkânlarını artırmak amacıyla el sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almak,

Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgilere çiftçilere yayım yoluyla iletmek,

Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,

Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.            PERSONEL LİSTESİ

ADI VE SOYADIÜNVANI
Osman KARMühendis (Ziraat) 
Mehmet Veysel KOÇAKOĞLUMühendis (Ziraat) 
Mehmet ÇAVLIMühendis (Ziraat) 
Nesih TÜRKDİLİMühendis (Ziraat) 
İslim ÇETİNERMühendis (Ziraat) 
Zeliha DELLALBAŞIMühendis (Ziraat) 
Salih ŞITILMühendis (Ziraat) 
Asiye GERGERMühendis (Ziraat) 
Mehmet PAYDAŞMühendis (Ziraat) 
İlyas RATMühendis (Ziraat) 
Ertan KAPLANMühendis (Ziraat)
Mahmut Reşat YAĞMURLUVeteriner Hekim
Feysal YILDIRIMTekniker
İbrahim MERMERTAŞTekniker
Mehmet YILDIRIMTekniker
M. Serhat KARAMANOĞLUTekniker
Murat DEMİRTeknisyen
Filiz ARSLANVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Beşir DEMİRİşçi 
Veysi SAĞIRİşçi 

 

İletişim

Adres: Esentepe Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi NO: 21 – Karaköprü/Şanlıurfa

Telefon: 0 414 313 20 34

Belge Geçer : 0 414 313 29 41

''