Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü

  • ​Şube Müdürü
  • Görevler
  • Personel
  • İletişim

 

 

Şube Müdür V.

Abdullah AÇIKGÖZ

 ​​KİMLİK BİLGİLERİ ​
DOĞUM TARİHİ1971
DOĞUM YERİUrfa
MEDENİ HALİEvli
EĞİTİM DURUMU​ ​​Yüksek Lisans​
​​LİSANS: FIRAT ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ, ELAZIĞ
​LİSE: URFA LİSESİ, ŞANLIURFA
​İLK – ORTA: ALPARSLAN İLKOKULU -GAZI ORTAOKULU, ŞANLIURFA
​​İŞ DENEYİMİ
2015 - ........ Balıkçılık ve Su Ürünleri  Şube Müdürü - Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
2013 - ........ Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü - Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
​2002 - 2013 Veteriner Hekim- Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü​
​1997 - 2002 Milli Eğitim Müdürlüğü 

Görevler

a) Hayvan sağlığı ve hayvan refahının korunmasının yanı sıra, güvenilir gıda temini ve hayvan ve ürünlerinden insanlara ve hayvanlara geçen hastalıkların önlenerek halk sağlığının korunması amacıyla, il çapında hazırlanan plan, program ve projeleri uygulamak, hayvan hastalık ve zararlılarına karşı koruyucu hizmetleri yürütmek, tedavilerini yapmak, kontrol etmek, denetlemek, 

b) Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak hayvanların tanımlamak, tescil etmek, kayıt altına almak, ildeki hayvan hareketlerini kontrol etmek 

c) Yurtiçi ve yurtdışı hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketlerinin kontrolü ile canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalat ve ihracatlarında Bakanlık ile ilgili işlemleri yürütmek, 

ç) Bakanlıkça belirlenmiş esaslar doğrultusunda hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele etmek, koruyucu ve tedavi edici hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek, hayvan refahını sağlayıcı çalışmalarda bulunmak, hayvan sağlığı ile ilgili karantina hizmetlerini yürütmek, d) Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve yardımcı maddelerinin üretim, satış, ihracat, ithalat, taşıma, muhafazası ile ilgili kayıtları tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek, e) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak, f) Hayvan sağlığı, teşhis, tedavi ve koruyucu hizmetler alanında faaliyet gösteren, kişi, kurum ve kuruluşlar ile hayvan-hayvansal ürün, üretim, satış, kesim ve eğitim, araştırma yerleri ve barınakların durumları ve faaliyetlerinin kaydını tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş 8 esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak, faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek, g) İldeki damızlık hayvanların sağlık kontrollerini yapmak, ğ) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarların belgelendirilmesi, yetkili oldukları hususlarda denetlemek. h) Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek, Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, suni tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve laboratuvarlarının kontrol ve denetimlerini yapmak, ı) Bakanlığın belirlediği hayvan ıslah programını ilde uygulamak, izlemek. i) Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan işletmelerin, teknik yönden kontrolünü yapmak, j) Bakanlığın belirlediği çerçevede, İlde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirmek, bunları denetlemek, k) İlde hayvansal üretimin arttırılmasına ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, l) Hayvancılık projeleri ile ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilin hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek, m) Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık işletmelerine ilişkin teknik yardım taleplerini değerlendirmek, n) Kurulmak istenen hayvancılık tesislerinin izin ve tescil işlemlerini yapmak, izlemek ve denetlemek, o) Hayvancılık üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya hazırlatmak. ö) Su ürünleri işleme yerlerinin onay işlemlerini gerçekleştirmek ve denetlenmek, p) İnsan tüketimi amacıyla kullanılmayan hayvansal yan ürünler ve türevleri ile bunlarla iştigal eden işletme ve tesislerle ilgili iş ve işlemleri Bakanlıkça belirlenen esaslar ve yetkiler doğrultusunda yürütmek, r) Kombina ve mezbahalarda görev yapan resmi veteriner hekim veya yetkilendirilmiş veteriner hekimlerin görevlendirmelerini yapmak, kayıtlarını tutmak ve bunları mevzuatta belirlenmiş görevlerini yerine getirmeleri yönüyle denetlemek. s) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgi ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak, ş) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

 

            PERSONEL LİSTESİ

ADI VE SOYADIÜNVANI
Mehmet YALINKILIÇ
Mühendiz(Ziraat)
Kazım YÜKSEKKAYAVeteriner Hekim
Murat GÖNCÜOĞLUVeteriner Hekim
Mahmut ÖKTEN
Veteriner Hekim
Ali ÇİRİŞVeteriner Hekim
Ahmet AYVeteriner Hekim
Mehmet GENÇOĞLUVeteriner Hekim
Ahmet ORUÇVeteriner Hekim
Mustafa YILDIZVeteriner Hekim
Seyit Ali KAYAVeteriner Hekim
Ahmet ALTUNVeteriner Hekim
Nadiye ŞİHANLIOĞLUVeteriner Hekim
Esra KİRAZOĞLUVeteriner Hekim
Ahmet Rıdvan VAROLVeteriner Hekim
Alparslan ARSLANVeteriner Hekim
Yakup YAMANVeteriner Hekim
Halil AYHANVeteriner Hekim
Kemal KARABULUTVeteriner Hekim
Mehmet KUBATTekniker
Mehmet ALIŞKANVet.Sağ.Teknikeri
A.Latif GÜLŞENVet.Sağ.Teknikeri
Burhan ATALARVet.Sağ.Teknikeri
Ömer MIZRAKVet.Sağ.Teknikeri
Harun YENERVet.Sağ.Teknisyeni 
Mustafa Nuri YOLDAŞTeknisyen
Mustafa YENİGÜNTeknisyen
Kadir DOĞANİşçi
Suat SÖKMENİşçi
İsmail AYDINİşçi
Mehmet KADAİşçi

 

 

İletişim

Adres: İmam Bakır Mahallesi Veteriner Caddesi NO:19 /ŞANLIURFA

Telefon: 0 414 313 27 11

Belge Geçer : 0 414 313 10 15​

''