Süreçler

Temel Süreç Tablosu

1-Denetim ve Kontrol Süreci

2-Tarımsal Altyapı Süreci

3-Yetkilendirme Belgelendirme Süreci

4-Tarımsal Desteklemeler Süreci

5-Tarımsal Eğitim, Yayım Ve Veriler Süreci

6-Bitki Sağlığı,hayvan sağlığı ve Refahı Süreci

7-Destek Hizmetleri Süreci

''