Prosedürler

1- İç Tetkik Prosedürü

2- Düzeltici Faaliyet Prosedürü

3-Döküman Kontrolü ve Kayıt Prosedürü

4-Uygun Olmayan Hizmetlerin Kontrolü

5- Yönetimi Gözden Geçirme Prosedürleri

6-Kalibrasyon Prosedürü

7-Ölçme Analiz ve İyileştirme Prosedürü

8- Eğitim Prosedürü

9-Satınalma Prosedürü

''